İnsan Kaynakları


 

Aurasan Ltd. Şti.'nin bütün çalışanlarının temelinde "Önce İnsan" ilkesi yer alır. Bu ilkemiz doğrultusunda çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarını gözeterek, kurumsal değerlerin paylaşıldığı huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamının sağlanması en temel amacımızdır. Çalışanlarımızla ilişkilerimizde ırk,din,dil,cinsiyet,uyruk,politik ve fiziksel görünüm gözetmeksizin yasalara ve iş hayatının ahlaki kurallarına uygun hareket ederiz.

Doğru işe, doğru adayı seçmek, eğitmek, oryantasyon sağlamak, işe alıştırmak, önüne iyi bir kazanç ve kariyer planı sunmak, çalışmaları iyi bir performans değerlendirmesine tabi tutmak, performans esaslı ücretlendirme yapmak, iş motivasyonunu en üst seviyede tutmak için gerekli destekleri sağlamak, başarıyı ve yüksek performansı taktir edip ödüllendirmek, insan kaynakları programımızın en temel ilkelerini oluşturur.

 

Başvuru Formu İçin Tıklayın